L. Ron Hubbard szerzőről


Lafayette Ronald Hubbard (Tilden, Nebraska, 1911. március 13. – 1986. január 24.) ismertebb nevén L. Ron Hubbard amerikai sci-fi-író és a szcientológia egyház alapítója.
A szcientológia követői gyakran nevének kezdőbetűivel, mint LRH utalnak rá. Regényírói karrierjének felépítése után kifejlesztette a Dianetika önfejlesztő rendszert, amely könyv formában legelőször 1950 májusában jelent meg az USA-ban. Később egy új vallásos mozgalom részeként gondolatait tovább fejlesztette széles körű doktrínák és rituálék rendszerévé, amelyet szcientológiának nevezett el. Írásai a Szcientológia Egyház és kapcsolódó szervezeteinek doktrínáit és működési utasításait képezik.
Habár Hubbard életének több része is vita tárgya, életének főbb eseményeiben megegyeznek életrajzírói.

Hubbard mint filozófus:

Kétségtelen tény, hogy Hubbard személyisége éppen az általa alkotott filozófia, és az ebből kialakult vallás miatt ugyanúgy vitatott, mint ahogyan az, hogy filozófus-e. A szcientológia hívei felmagasztalják és filozófusnak tartják, az ellenzők csak sci-fi-írónak.

"A filozófia egysége: akadnak, akik olykor már egyenesen a filozófia botrányáról beszélnek, mondván, hogy míg a résztudományok fejlődése látványosabbnál látványosabb eredményeket hoz, és sikereket ér el, addig a filozófia körül minden zavaros és kiábrándító. A bölcseleti történet maga is filozófiai folyamat: a gondolkodok párbeszéde az egy igazságról. Ebben a dialógusban eltérő szempontok érvényesülnek, amelyeket képviselőik egyoldalúan védelmeznek, majd ellenkező aspektusok fogalmazódnak meg, azután szintézis kialakítására tesznek kísérletet, míg nem új nézőpontok felbukkanásával a kialakított összegzés maga is egyoldalúnak bizonyul."

Miért filozófus

Hubbard önmagát filozófusnak tartotta, és valóban alkotott egy filozófiát. Sci-fi írói jövedelméből finanszírozta kutatásait. A filozófiája az élet kérdéseivel foglalkozik, és ő ezt kutatta, élete nagy részét ennek szentelte.

Megfigyeléseit először 1938-ban egy ki nem adott műben összegezte. Filozófiai kutatásai először kézirat formájában terjedtek, majd a “Terra Incognita: Az elme” címen az Explorers Club Journal 1950-es téli/tavaszi számában jelent meg cikként. Ezt követte a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyv, amelyet 1950 májusában adtak ki. Filozófiai tapasztalatait 1951-ben jelentették meg Dianetika: Az eredeti tézis címen, és később újra kiadták Az élet dinamikái címmel.

Hubbard úgy vélte, önmagában a filozófia nem érdekli az embereket, és ő maga is megoldásokat akart találni kérdéseire. Sokan éppen ezt vitatják, mert egy nézet szerint a filozófia csak kérdéseket vet fel, és nem ad válaszokat.